Folket på ön


Folket på ön är berättelsen om fiskaren Jens och hans vänners kamp för överlevnad på den karga ö som senare fått namnet Smögen – dit de flyttat för att undkomma fogdepiskor och hårdhänt skatteindrivning. Boken är också berättelsen om den fattiga torparpojken som ges möjlighet att studera i Skara och Uppsala och där kommer i kontakt med människor för vilka släktnamn och pengar är det enda väsentliga.