Operation Garbo 1


Trilogin Operation Garbo är skriven under pseudonymen Harry Winter. Enligt Wikipedia ligger de tre personer bakom bokserien, som utkom under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Bokens huvudbudskap kan dels ses som en brassklapp i den svenska försvarsdebatten, dels en berättelse om ett krig där Ryssland (Sovjet) går in i Sverige.

Trilogin är utgiven av den liberala tankesmedjan Timbro, vilket motiverar tanken för en viss opinionsbildning i försvarsdebatten. Samtidigt är boken (enligt Wikipedia) skriven utav en tidigare forskningschef vid FOI, en redaktör och en överste (senare tillkom även en överstelöjtnant) vilket även det kan motivera denna teori.

Operation Garbo ger en beskrivning över den då varande försvarspolitiken och hur Sovjetiska spioner under decennier dokumenterat och analyserat det svenska försvaret. Med detta i bakhuvudet, samt att första delen i serien gavs ut mitt under det spända läget i Kalla kriget motiverar verkligen att författarna valt att skriva under pseudonym.

Första delen i trilogin utgör i stort tiden innan, och krigets utbrott – då Sovjet invaderade det neutrala Sverige.