Ett kyrkbygge i havsbandet


Ett kyrkbygge i havsbandet av Ernst Lundberg är en fristående direkt fortsättning på Fjordarnas folk, Folket på ön, Fältprästen, Hemkomsten och När sillen kom.

Ett kyrkbygge i havsbandet är en berättelse om den fattiga fiskarbefolkningen i Bohuslän och deras eviga kamp mot havet och den karga bohuslänska naturen. Önskan om ett eget herrens hus växer sig allt starkare. Berättelsen handlar också om livet i ett köpmanshus i skärgården och sillfiske men framför allt om människorna deras sorger och glädjeämnen om längtan och kärlek.