Hemkomsten


Hemkomsten av Ernst Lundberg hanldar om den svåra tis om möter fältskäraren och prästen Antonius, hans bröder och vänner, när de år 1710 återvänder till Sverige efter sin flykt ur den ryska fångenskapen. Berättelsen handlar även om människornas ojämna kamp mott den fruktade pesten, om det svenska fattigfolkets umbäranden och om kyrkans hårdhet mot pietisterna, de första s.k. läsarna.
 Men inte minst om Antonius religiösa vankelmod, om betryckande sorg och ond bråd död, men också om skimrande glädje och oändlig kärlek.