Radhusdisco


Radhusdisco är Morgan Larssons debut som författare. Morgan Larsson är en radioprofil på Sveriges radio och känd för program som bl.a. Christer i P3. Boken ska vara en hyllning till 1980-talet, men utspelar sig under en period från senare 1970-talet till omkring tio år framåt. Till en början såg jag boken som någon slags självbiografisk skildring av författarens barndom under uppväxten i Trollhättan, men har ändrat uppfattning och tycker nog mer att boken är en beskrivning av valda upplevelser under författarens ungdom kryddat med vissa efterkonstruktioner.

Huvudpersonen i Radhusdisco heter Morris, och det är denna person vi får följa under uppväxten. Boken beskriver vardagsproblemen, glädjeämnen och familjen för en grundskoleelev. Trots att författaren är dryga tio år äldre än jag går det att känna igen sig i flera av beskrivningarna. Jag upplevde inte samlandet av filmisar, men under min skolgång i lågstadiet hade vi album och klistermärken av Transformers. Likheterna finns där. Boken är lättläst och välskriven. Den inbjuder till flera leenden i nostalgins tecken och även en hel del skratt. Morris kanske i vissa fall kan resonera lite väl intelligent för sin ålder vilket skulle kunna tänkas bero på författarens skildring av sig själv. Trots detta framställs Morris som en relativt normal naiv skolungdom och igenkänningsfaktorn, som tidigare nämnts är hög. Boken har en hög mysfaktor och är intressant på flera sätt. För någon som är född och uppvuxen under 1970-talet ger boken antagligen en extra nostalgikick, men även vi som ingår i ett tioårigt tidsspann kan lätt känna igen oss. Ungdomens naivitet, nyfikenhet och rädsla bör dock kunna förstås av alla som minns sin barndom under uppväxtåren efter skolreformen på 1960-talet.